Hướng Dẫn Chi Tiết  Fake IP Windows + Giả Lập Android 

Fake Ip Cho Giả Lập Android 

Fake Ip Cho Trình Duyệt Web Trên PC

Fake Ip PC  bằng phần mềm SSTap :

Fake Ip PC  bằng phần mềm Proxifier