Phần I : Tổng hợp các phiên bản giả lập LIte + 1 số lỗi giả lập khi chạy các loại auto

LD_3.101_Lite :

LD_4.0.53_Lite :

Memu_Lite_v7.5.0 :

Phần II : Fake IP Windows + Hướng dẫn cài Win ảo + Fake info Máy

Fake Ip PC + Máy ảo VMware Workstation bằng phần mềm SSTap :

Cài Win10 trên VMware Workstation

Fake Device PC + Win ảo VMware