Fake Ip cho nhiều ứng dụng PC :

  • Fake ip cho ứng dụng PC bằng proxy

  • Hỗ trợ check live proxy trước khi sử dụng

  • Fake cho mọi ứng dụng , game định dạng file .exe

  • Fake ip cho nhiều cửa sổ trình duyệt , chomer , cococ , firefox v...v..

Demo Video Vượt số lượng hạn chế acc Phong Thần :