Hướng Dẫn Chi Tiết  Fake IP Toàn Bộ Windows 

1. Fake Ip PC  bằng phần mềm SSTap :

2. Fake Ip PC  bằng phần mềm Proxifier