Fake Ip cho mọi ứng dụng hạn chế Ip

  • Fake ip cho mọi giả lập bằng Proxy mà không bị phát hiện ( hỗ trợ mọi giả lập : Ldplayer , Memu Player , Nox Player )

-Tự động nhận diện giả lập

  • Fake ip cho ứng dụng PC bằng proxy

-Tự động nhận diện ứng dụng pc

  • Hỗ trợ check live proxy trước khi sử dụng

Giá : 1.000.000đ bản vĩnh viễn + Hỗ trợ Support + Update

+ Thông tin liên hệ :

-Facebook : Nụ Hồng Mong Manh
-SĐT : 0961256726

-Zalo : 0961256726

Video Giới Thiệu :