Cập Nhật Game Võ lâm truyền kỳ 1 Phiên bản Ngạo Thế Cuồng Lôi

Chú ý : trước khi nhân bản phone giả lập phải mở phone 0 vào game VLTK1 tới bước đăng nhập tắt phone và Copy nhân bản phone 0 

Link tải :
+ Bản Lite 

- Ldplayer_V3.126https://drive.google.com/file/d/1f3XnOW-A0GsbAdsAj7GTPruKcofFwjg_/view?usp=sharing
+ LdPlyer nguyên bản nhà phát hành 

- LD bản gốc : Ưu điểm ổn định ko lỗi - Nhược điểm nặng hơn bản lite

Ldplayer 3.101 No Mod_VLKT1_LDPlayer3.0_Ngao_The_Cuong_Loi :

https://drive.google.com/file/d/18chMcV0uFZTkW--NL0KYQTJWQ2ljQtsC/view?usp=sharing

Video Hướng dẫn Cài Ldplayer tích hợp sẵn VLTK1 : 

Hướng dẫn cài đặt LDplayer VLTK1.mp4

Fix Lỗi game VLTK1 dừng đột ngột :

Fix Lỗi VLTK1 dừng đột ngột.mp4