YouTube sẽ khóa tài khoản người dùng nếu chặn quảng cáo bằng tiện ích

YouTube sẽ khóa tài khoản người dùng nếu chặn quảng cáo bằng tiện ích

Nếu người dùng xem YouTube, đồng thời sử dụng các trình chặn quảng cáo như AdBlock, AdGuard AdBlocker... nguy cơ cao họ sẽ bị khóa tài khoản nếu bị phát hiện.

Trong điều khoản mới của mình, Google đưa ra cảnh báo: "Chúng tôi có thể chặn tài khoản Google của bạn. Tài khoản này sẽ không thể truy cập vào YouTube hay bất cứ dịch vụ nào đến từ hệ sinh thái Google nếu chúng tôi không tin tưởng, hoặc việc cung cấp dịch vụ cho bạn không còn có ích về mặt thương mại".

Điều khoản mới sẽ chính thức được YouTube áp dụng từ 10/12 tới.

Theo Gizchina, điều này có nghĩa là nếu người dùng xem YouTube, đồng thời sử dụng các trình chặn quảng cáo như AdBlock, AdGuard AdBlocker... nguy cơ cao họ sẽ bị khóa tài khoản nếu bị phát hiện. Không chỉ không còn xem được YouTube, họ còn có thể bị chấm dứt loạt dịch vụ như Gmail, Adsense, Adwords... liên quan đến tài khoản đó.